אדנית עץ גדולה

40.00 כולל אדמת שתילה וזרעים

אדנית עץ הכוללת ערכת זריעה עם אדמה וזרעים.