נבטי חמנייה

9.00 מומלצים כתוספת לסלט או לכריך.

מומלצים כתוספת לסלט או לכריך.