עלי סלנובה

13.00 - חסה שמקורה בהולנד המצטיינת בטעמה וטריותה.

חסה שמקורה בהולנד המצטיינת בטעמה וטריותה.